HTC0125 - Ladusad laused eesti keeles

Sihtgrupp

keelehuvilised

Eesmärk

Õppida valima lühemaid, selgemaid ja kantseliidivabu sõnastusmalle, märkama sagedasemaid tänapäeva keeleprobleeme ja lihvida kirjalikku eneseväljendusoskust.

Sisu

Lausestusprobleeme: lause pikkus, kohmakad lausemallid, nt üleliigsed mine-vormid, võõrmõjulised lausemallid. Kantseliit kui halbstiilsus, keeruka sõnastuse vältimise võimalused.

Eeldused

Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Õpiväljundid

Koolitusel osalenu valib eestipärased ja korrektsed sõnastusmallid, koostab selge ülesehituse ja liigse sõnavahuta tekste, mis keskenduvad ainult olulisele.

Õpikeskkond

Koolitust saab läbi viia nii veebis kui ka loenguruumis.

Koolitaja kompetentsus

Doktorikraad ja täiskasvanute koolituskogemus.

Maht

3 akadeemilist tundi

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Koolitaja