DTC0167 - E-keskkonna kasutusjuhendi koostamine

Sihtgrupp

põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, koolieelse lasteasutuse õpetajad, pedagoogid, lasteaiaõpetajad, tugispetsialistid

Eesmärk

osata kavandada ja luua juhendit e-keskkonna kasutamiseks.

Sisu

Milline on hea juhend? E-keskkonna kasutusjuhendi kavandamine ja loomine. Kasutusjuhendite näidised ja nende analüüs.

Eeldused

koolis või lasteaias õpetaja, haridustehnoloogi või tugispetsialistina töötamine

Õpiväljundid

teab, milline on hea juhend; oskab luua e-keskkonna juhendit.

Õpikeskkond

kontaktõpe veebikeskkonnas Zoom.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, valdkonna ekspert, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

9 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Kristiina Vaikmets