LTC0331 - Psühholoogilised aspektid spordivigastuste juures

Sihtgrupp

kehalise kasvatuse õpetaja, eri spordialade treenerid või instruktorid.

Eesmärk

saada ülevaade sellest, kuidas psühholoogilised tegurid võivad olla seotud vigastuste tekkimisega.

Sisu

Vigastuseelsed psühholoogilised tegurid. Vigastusele reageerimise ja taastumise psühholoogia. Vigastusega toimetulek ja selle toetamine

Eeldused

liikumisest/spordist huvitatud inimesed

Õpiväljundid

omab ülevaadet kuidas toime tulla psühholoogiliste teguritega mis võivad olla seotud vigastuste tekkimisega.

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist.

Koolitaja kompetentsus

Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektor on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omab kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Koolitaja

Snezana Stoljarova