AYC0345 - Kuidas loovalt juhtida ja juhtivalt luua?

Sihtgrupp

Organisatsiooni juhid ja meeskonnad, kelle töö nõuab ja eeldab ideede genereerimist ning mitte ainult loovust, vaid ka selle teadlikku juhtimist: loovuse ajastamist, liigendamist, gradatsiooni, avardamist, genereerimist ja selle kõige koostöös praktiseerimist.

Eesmärk

Saada ülevaade loovusest kui elu ja tööd juhtivast eluviisist; saada kirjaniku ja loovjuhi isikliku töökogemuse kaudu aimu loovuse avaldamise ja avardamise ammendamatutest võimalustest.

Sisu

Mis on loovus? Mis on loov juhtimine? Mis on enesejuhtimine? Elu kui elukestev õpe. Järelemõtlemine kui mõtlemise erivorm. Iseenda ajajuhtimine: aeglane kiirustamine. Kui probleem on võimalus. Teiste juhtimine kui koosjuhtimine. Tähelepanelikkuse potentsiaal. Sisemine tähelepanelikkus – eemale nõrkustest, lähemale tugevustele. Väline tähelepanelikkus. Maailma ammendamatus. Empaatia ja iroonia. Empaatia: näide koolitaja koostööst Sofi Oksasega raamatu "Puhastus" tõlkijana. Iroonia näited, keerulised teemad, näiteks koostöö Flo Kasearuga. Terve vaim kui liikuv vaim.

Eeldused

Töö, mis eeldab ideede genereerimist ja loovust.

Õpiväljundid

Näeb loomingulisust senisest avaramalt, on saanud ülevaate kirjaniku ja loovjuhi isikliku töökogemuse kaudu aimu loovuse avaldamise ja avardamise ammendamatutest võimalustest.

Õpikeskkond

Koolitusruum, kus oleks võimalik toole ja laudu liigutada.

Koolitaja kompetentsus

Magistrikraad loomingulisle erialal, õppejõu töökogemus ülikoolis, praktiline töökogemus kirjaniku ja loovjuhina.

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

koolitus- ja konverentsikeskus, Elina Tahvel 5090216 elina.tahvel@tlu.ee

Koolitaja

Jan Kaus, MA; TLÜ pikaaegne loovkirjutamise õppejõud, kirjanik, tõlkija, loovjuht.