HKC0148 - Esitlustarkvarad ja -rakendused

Sihtgrupp

Inimesed, kelle töös on vaja kasutada esitlustehnikat

Eesmärk

saada tuge haridustehnoloogilise pädevuse arengus, et veebikeskkondade toel luua esitlusi, küsimustikke ja muid rakendusi.

Sisu

Vabavara ja autoriõigused. Infomaterjalide loomine – Canva. Infomaterjalide loomine - Genial.ly. Interaktiivne esitlus – Nearpod. Interaktiivne kaasamine – Ahaslides. Ekraanisalvestuste loomine online + Open Board, graafikalaud (videojuhendid). Ekraanisalvestuste loomine – videomontaaz (videojuhendid). Interaktiivsed tegevused – sisuloome. Vahendite valik - Padlet, Google Slides, Sutori

Eeldused

Arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel

Õpiväljundid

tunneb esitlustarkvarasid ja koolituste läbiviimiseks sobilikke veebirakendusi ning teab nende kasutamise põhimõtteid; koostab tänapäevaseid multimeedia elementidega koolitus- ja esitlusmaterjale sh veebipõhiseid küsimustikke, viktoriine ja visualiseerib andmeid.

Õpikeskkond

Tänapäevase esitlustehnikaga arvutilabor

Koolitaja kompetentsus

Haridustehnoloog, täiskasvanute koolitamise kogemus üle 20 aasta.

Maht

20 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Koolitaja

Airi Aavik