HTC0123 - Terminoloogia ja praktiline terminitöö

Sihtgrupp

akadeemiline personal

Eesmärk

Saada lühiülevaade terminiteadusel põhineva praktilise terminitöö võimalustest oma tegevusalal.

Sisu

Mõistestik ja oskussõnavara: mõiste ja termini olemus, erinevus ja omavaheline seos; otstarbeka termini tunnused; mõistepõhise süsteemse terminiloome ja -korrastuse võimalusi: tuletised, liitsõnad, tehissõnad, laensõnad; oma- ja võõrsõnaline termin; rööpterminid ja terminivariandid erialatekstis; eesti terminite vastendamine võõrkeelsetega ja vastupidi.

Eeldused

Eesti keele oskus C1 tasemel või emakeelena. Koolitusele eelneb osalejate küsitlus täpsustamaks käsitletavat ainestikku.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu mõistab mõiste ja termini olemust ning rakendab eriala mõistesüsteemist lähtudes süsteemset, otstarbekat terminivara nii oma teadustöös kui ka juhendades.

Koolitaja kompetentsus

Doktorikraad, täiskasvanute koolituse kogemus.

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Koolitaja