HKC0098 - Digivahendid õppeprotsessis I kooliastmes - lapsed liikuma!

Sihtgrupp

Klassiõpetajad - I kooliaste

Eesmärk

teada ja osata kasutada digivahendeid liikumishetkede läbiviimiseks õppetöös.

Sisu

Liikumise kasutegurid õppeprotsessis. Digivahendid kui võimalus õppeprotsessi aktiviseerimiseks. Demonstratsioon. Praktiline tegevus, füüsiline liikumine - digitaalsete programmide tutvustamine liikumishetkede loomiseks (Youtube kanalid, LearningApps, esitlused, Wordwall, BouncyBalls jne). Praktiline töö individuaalselt ja grupis - liikumishetkede loomine ja kasutades eri tarkvarasid. Praktiline tegevus, füüsiline liikumine nutivahendi abil (Actionbound, QR kood, Appsgeyser jne). Praktiline töö individuaalselt ja grupis - liikumishetkede loomine kasutades erinevaid tarkvarasid. Materjalide korje ja struktureerimine. Lingikogu loomine - liikumisega seotud tegevuste korje.

Eeldused

õppija omab Google kontot, oskab kasutada internetti (failide, eelkõige piltide, üles- ja allalaadimine, lehekülgede avamine ja sulgemine).

Õpiväljundid

valib sobiva digitaalse vahendi või programmi õpilaste aktiviseerimiseks; loob liikumishetki sobiva programmi või tarkvaraga; teab erinevaid võimalusi tegevuste aktiviseerimiseks digivahendite abil; integreerib liikumishetki oma õppeprotsessi; omab struktureeritud ülevaadet liikumisalaste tegevuste kohta (lingikogu).

Õpikeskkond

Tagatud on kaasaegsed ja õppimist toetavad õpperuumid ning e-õpikeskkond.

Koolitaja kompetentsus

Tehnikateaduste magister, haridustehnoloogia. Rakenduslik kõrgharidus, alushariduse pedagoogika.

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Koolitaja

Airi Aavik