HKC0164 - 3D modelleerimise algõpetus

Sihtgrupp

täiskasvanud, kes soovivad end arendada 3D tehnoloogiate ja modelleerimise valdkonnas.

Eesmärk

omandada algtõed 3D modelleerimises SolidEdge tarkvara abil, saada selgus 3D mudelite olemusest ja konstrueerimise võimalustes; omandada teadmised ja oskused praktilise rakendamiskogemuse abil.

Sisu

SolidEdge erinevused teistest CAD vahenditest. Koostul põhinev modelleerimine. Sünkroon- ja traditsiooniline modelleerimise erinevused. Detailide modelleerimine. Visualiseerimine. Koostumooduli otstarbekas kasutamine. Koostud. Detailide vahelised sidemed. 2D jooniste genereerimine loodud mudelist. Joonistest mudeli loomine. Automaatne spetsifikatsioonide koostamine. Lõiked koostust. Ülevaade tehnilise joonestamise põhitõdedest. Joonise vormistamine

Eeldused

Eelnev ettevalmistus ei ole vajalik

Õpiväljundid

kasutab SolidEdge tarkvara; loob 3D detaile ja konstrueerib nendest koostu; genereerib 3D mudelitest 2D jooniseid ja 2D joonistest 3D mudeleid; vormistab tehnilise joonestamise üldistele nõuetele vastavaid jooniseid.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajaliku tarkvaraga varustatud arvutid.

Koolitaja kompetentsus

Koolitajal on kogemus antud valdkonnas töötamisel

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Koolitaja

Heiko Kull