DTC0140 - Autoriõigus ja isikuandmete kaitse õigus arendustöös

Sihtgrupp

Koosloome programmis osaleja

Eesmärk

saada ülevaade olulisematest õiguslikest küsimustest, millega alustav ettevõtja autoriõiguse ja isikuandmete kaitse õiguse osas võib kokku puutuda toote või teenuse arendamisel

Sisu

Autoriõigusega kaitstavad teosed, autori isiklikud ja varalised õigused, varaliste õiguste kehtivuse tähtaeg. Milliseid õigusi on vaja? Autori õigused ja tööleping, kaasautorite vahelised suhted. Isikuandmete mõiste, eriliiki isikuandmed, ettevõtte andmekaitsespetsialisti vajaduse hindamine. Isikuandmete töötlemise eeskirjad, andmete töötlemise õiguslikud alused, intsidentidest teavitamine.

Eeldused

töötamine EdTech ettevõttes või haridusasutuses

Õpiväljundid

Püstitab autoriõiguse ja isikuandmete kaitse õiguse osas olulisi küsimusi: Milliseid õigusi on vaja? Kuidas neid õigusi hankida? Milliste õigustega peab arvestama? Leiab neile küsimustele vastuseid, hindab õiguslikke riske ja vajadust kasutada õigusabi.

Õpikeskkond

Tallinna Ülikooli auditoorium

Koolitaja kompetentsus

kõrgharidus õigusteaduse valdkonnas

Maht

3 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Pirgit Sillaots, pirgit.sillaots@tlu.ee

Koolitaja

Eero Johannes