LTC0352 - Treeneri võimalus ja oskus lapse või noore seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks

Sihtgrupp

kehalise kasvatuse õpetajad, liikumisõpetajad ja lasteaia kasvatajad; treenerid, spordiorganisatsioonide juhid ja ametnikud, tugipersonal (füsioterapeudid, kohtunikud, intstruktorid).

Eesmärk

saada ülevaade, kuidas laste ja noorsportlaste seksuaalse väärkohtlemise juhtumeid ennetada, ära tunda ning asjatundlikult reageerida; tunda väärkohtlemise riski- ja kaitsetegurid noorsportlaste, treenerite, klubide jms seoses, osata näha enda kui spordiorganisatsiooni esindaja rolli väärkohtlemise ennetamises ning väärkohtlemise mõju sportlase tulemustele

Sisu

Väärkohtlemise liigid, põhjused ja tagajärjed. Väärkohtlemise riskitegurid spordis. Väärkohtlemise mõju noorsportlasele ja väärkohtlemise ennetamise olulisus. Väärkohtlemise näited spordis – Eesti ja teiste riikide näited. Väärkohtlemise indikaatorid – kuidas tunda ja lugeda märke? Abivajav ja hädaohus laps – millal ja kuidas sekkuda? Treeneri võimalused sekkumiseks abivajava või hädaohus lapse märkamisel. Abi küsimise barjäärid lapse jaoks. Spordiorganisatsiooni reeglid sekkumiseks. Abivõimalused Eestis väärkohtlemise kahtluse korral. Väärkohtlemise ennetamine ning lapse heaolu tagamine spordiklubi ja treeneri poolt.

Eeldused

Osalema on oodatud kõik, kel soov pöörata tähelepanu sportlase heaolule ja arengule, sh oskus näha sportlast väljaspool sport. Varasem teadlik kokkupuude väärkohtlemise juhtumitega spordivaldkonnas või selle väliselt ei ole eelduseks. Huvi lapse arengu ja heaolu vastu. Valmisolek sportivat last/noort igakülgselt toetada ja arendada.

Õpiväljundid

teab lapse seksuaalse väärkohtlemise riski- ja kaitsetegureid, oskab väärkohtlemist ära tunda ning asjatundlikult reageerida; omab esmaseid oskusi väärkohtlemise ennetamiseks spordikeskkonnas.

Õpikeskkond

Veebikeskkond, õppijal vajalik arvuti, kaamera, mikrofon ja internetiühendus.

Koolitaja kompetentsus

Brit Tammiste (MA), justiitsministeeriumi nõunik alates 2007. 2018. aastast koordineerinud asutuste ülest laste väärkohtlemise ennetustööd spordivaldkonnas kaasates mitmete asutuste esindajad (sh lastekaitse). Koolitanud spordialaliitude ja -klubide üleselt ning põhiselt treenereid, spordiorganisatsioonide esindajaid. Osalenud rahvusvahelises koostööprojektis StarttoTalk, sh selle eestindamises. Nõustanud spordialaliite ennetustegevuste planeerimisel ning temaatilise teavitustöö tegemisel.
Elina Kivinukk, psühholoog ning spordi- ja esinemispsühholoogia konsultant. Omandanud magistrikraadi sporditeadustes keskendudes sporditreenerite juhendamisstiilidele ning viisidele, kuidas treenerid õpetavad eluks vajalikke oskusi. Lisaks on läbi viinud koolitusi nii vaimse tervise kui psühholoogilise turvalisuse teemadel erinevatele sihtgruppidele ning on Eesti spordikaplanaadi eestvedaja.
Anna Frank-Viron - (MBA), lastemajateenuse juht, omab EQF tase 7 sotsiaaltöötaja kutset:

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Brit Tammiste, Anna Frank-Viron, Elina Kivinukk