DTC0102 - Suur-, ava- ja linkandmed ettevõtte töös

Sihtgrupp

ettevõtete töötajad, kes puutuvad igapäevatöös kokku eri tüüpi andmehulkadega

Eesmärk

mõista andmestumist ja andmete olemust, andmete haldamise põhimõtteid, probleeme, andmekasutusega seotud poliitikaid; põhjalikult tutvuda põhilisi lähenemisviise andmetele, andmete eri liike ja nende peamisi tunnuseid Tutvuda suur-, ava- ja linkandmete kasutusvõimalustega; saada ülevaade avaandmete poliitikatest Eestis ja teistes Euroopa riikides.

Sisu

Kuidas mõista andmestunud maailma? Millised on andmestumisega seotud probleemid ja väljakutsed ettevõtte töös? Mis on suur-, ava- ja linkandmeid? Millised on suur-, ava- ja linkandmete kasutusvõimalused ettevõttes? Millised on olulisemad avaandmete algatused Eestis ja teistes Euroopa riikides?
Andmestumine ja andmed. Suur-, ava- ja linkandmed. Metaandmed. Suur-, ava- ja linkandmete kasutusvõimalused (sh analüüsi- ja esitusvõimalused). Avaandmed, avaandmete poliitika Eestis ja Euroopa Liidus. Teaduse avaandmed

Eeldused

Tööalane kokkupuude ettevõtte informatsiooni ja andmete haldamisega.

Õpiväljundid

mõistab andmestumise olemust, probleeme ja väljakutseid; teab andmetega seotud mõisteid ja kontseptsioone; tunneb suur-, ava- ja linkandmeid ning nende kasutusvõimalusi; teab avaandmete algatusi Eestis ja teistes Euroopa riikides.

Õpikeskkond

Kotaktõpe toimub koostööd, avatud suhtlemist ja reflekteerimist toetavas auditooriumis, kus on olemas esitlustehnika vahendid või veebiplatvormi vahendusel.

Koolitaja kompetentsus

Vähemalt erialane magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

50 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee, 640 9428

Koolitaja

Sirje Virkus, Aile Möldre, Sigrid Mandre