LTC0543 - Muusika kasutamine visuaalkunstiteraapias

Sihtgrupp

visuaalkunstiterapeudid

Eesmärk

Omandada baasteadmised muusika mõjuaspektide kasutamise võimalustest ja piirangutest kunstiteraapias. Saada omakogemus visuaalkunstiteraapia protsessidest, kuhu on erinevatest eesmärkidest lähtuvalt integreeritud muusika.

Sisu

Muusika mõjuaspektid selle integreerimisel visuaalkunstiteraapiasse. Muusika kasutamise võimalused ja piirangud muusika integreerimisel kunstiteraapias.

Eeldused

Kunstiteraapiate õppekava läbimine spetsialiseerumisega visuaalkunstiteraapiale.

Õpiväljundid

Teab, mida peab silmas pidama muusika integreerimisel visuaalkunstiteraapiasse. Kaasab klienti seansil kasutatava muusika valiku protessi. Eesmärgistab muusika kasutamist (taustamuusika, seansi teema/eesmärgiga seotud muusika, nt tunnete kujutamiseks, loovuse käivitamiseks. On saanud omakogemuse muusikaga integreeritud kunstiteraapia harjutustest.

Õpikeskkond

tagatud on õppimist toetav õpikeskkond, helitehnika, visuaalkunstivahendid

Koolitaja kompetentsus

Muusikaterapeut

Maht

32 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6409402, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja