FKC0295 - Kommunikatsioonijuhtimine mitmekultuurilises keskkonnas

Sihtgrupp

employees in a multicultural environment, as well as those who want to learn more about managing intercultural communication in an organization

Eesmärk

valmistuda kultuurierinevuste äratundmiseks, mõistmiseks ja ületamiseks; omandada teadmisi ja praktilisi oskusi, mis aitavad mõista eri kultuuritaustaga inimesi, ennetada võimalikke kultuurikonflikte ja lahendada mitmekultuurilises situatsioonis tekkivaid probleeme, väärtustades kõigi osaliste emakeelt ja kultuuri; tutvuda kultuurierinevustest tingitud käitumismallidega, mitmekultuurilise ühiskonna keele-, kultuuri- ja identiteediprobleemidega, väljendusraskuste ületamise ja keelelise rikastamise võimalustega; õppida teooriat rakendama praktikas.

Sisu

Kultuuridimensioonid ja mitmekultuurilise ühiskonna mudelid. Rahvuslikud piirid versus kultuurilised piirid. Identiteet (etniline, keeleline). Kultuuridevaheline suhtlus töökohal. Käitumispõhised kultuurikomponendid: suhtumine aega, ruumi. Diskrimineerimise ja rassismi avaldumisviisid. Stereotüübid. Väärtushinnangud. Suhtlemistehnikad. Salliv suhtumine inimeste kultuurilistesse ja rahvuslikesse erinevustesse, selle väljendumine käitumises

Eeldused

puuduvad

Õpiväljundid

teab kultuuridevahelistest erinevustest ja sellest, kuidas need mõjutavad suhtlust; kasutab neid teadmisi oma erialases töös; saab kriitilisel tasemel aru vestluskäitumisest ja identiteedist; orienteerub kultuuridevaheliste uuringute põhisuundades, rakendab tähtsamaid teooriad praktikas; on arendanud ennast mitmekultuurilises keskkonnas töötamiseks

Õpikeskkond

Modern rooms that support the learning process are guaranteed: there is the necessary technology, the possibility to design the room according to the need, enough separation possibilities for group work.

Koolitaja kompetentsus

PhD, experience in training adults and experience in the field

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, 6199908, mailis.strik@tlu.ee

Koolitaja

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
23.04.2024 Kommunikatsioonijuhtimine mitmekultuurilises keskkonnas Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +3726199908, mailis.strik@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 27, Tallinn University BFM