HKC0178 - Google Education rakendused õppetegevuses

Sihtgrupp

haridusasutuse töötajad

Eesmärk

Saada ülevaade Google Education rakenduste kasutamisvõimalustest õppetegevuses

Sisu

Google Classroom. Google Slides. Google Drive. Google Document. Google Sheets. Google Sites. Google Jamboard

Eeldused

puuduvad

Õpiväljundid

on saanud ülevaate Google Education rakenduste kasutusvõimalustest õppetegevuses

Õpikeskkond

Koolitus toimub veebipõiselt Zoom.us keskkonnas.

Koolitaja kompetentsus

Haridustehnoloog, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat.

Maht

2 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Koolitaja

Tiina Alasoo