LTC0324 - Pall kutsub veerema - eelkooliealiste laste liikumistunni mänguline harjutusvara

Sihtgrupp

Lasteaiaõpetajad, liikumisõpetajad, liikumishuviringide juhendajad, kehalise kasvatuse õpetajad

Eesmärk

täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara laste liikumistundide läbiviimiseks, kasutades palli mänguvahendina loovülesannetes.

Sisu

Loovliikumine ja sport palliga. Kehatunnetuslik liikumine koos palliga. Ebatraditsioonilised spordipäevad ja võistlused. Keskkonna ja loodusega seotud liikumismängud

Eeldused

kuulumine sihtrühma, igapäevane töö lastega

Õpiväljundid

teab, kuidas mänguvahendit loovalt kasutada, on täiendanud oma harjutusvara erinevate harjutustega, õppinud juurde mänge ja loovülesandeid, millega rikastada liikumistunde; oskab lõimida eri ainevaldkondi liikumistunni teemadega.

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline ruum, mis sobib ka liikumiseks ja harjutusvara sooritamiseks.

Koolitaja kompetentsus

Kärt Tõnisson on lõpetanud Tallinna Ülikoolis koreograafia eriala, koostöö lastega on kestnud juba ligi 15 aastat. Kärt õpetab liikumiskunsti, balleti ja akrobaatikat Rocca al Mare Kooli Veskimöldre lasteaias ja Kalli-kalli Lasteaias, juhendab balleti- ja kaasaegse tantsu tunde Püha Johannese Koolis, lasteballetti Stuudios Tasapisitasakaal. Ta on osalenud mitmes kodumaises ja rahvusvahelises tantsuprojektis, täiendanud ennast kaasaegse tantsu- ja liikumistöötubades nii Eestis kui ka välismaal. Koostööna Zuga ühendatud tantsijatega on lavastatud mitmeid tantsuetendusi noorele publikule.

Maht

3 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Koolitaja

Kärt Tõnisson