HKC0124 - E-lahendused autokooli töös

Sihtgrupp

Autokoolide töötajad

Eesmärk

saada ülevaade ja kasutamiskogemus erinevatest e-lahendustest, mida saab kasutada autokooli töös.

Sisu

E-lahendused: Google rakendused (classroom, drive, calendar, meet, slides jm), Zoom, MindMeister, Kahoot, Padlet, Powerpoint (+ iSpring Presenter), ekraanisalvestamine (OBS studio).

Eeldused

Baasteadmised arvuti kasutamisel ja Google konto omamine.

Õpiväljundid

omab ülevaadet erinevatest e-lahendustest, mida saab autokooli töös kasutada; rakendab mitmeid e-lahendusi autokooli töös.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid. Arvutiklass (koos Microsofti, OBS stuudio tarkvaraga ja kiire internetiühendusega) + vajadusel/soovi korral Zoom ja e-õpikeskkond.

Koolitaja kompetentsus

IKT-alane kõrgharidus, kokkupuude autokooli tööga, täiskasvanute õpetamise kogemus vähemalt 5 aastat

Maht

40 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Koolitaja