HKC0149 - 3D modelleerimine ja praktilised projektid lasertöötluspingil

Sihtgrupp

Inimesed kes vajavad oma töös või isikliku huvi tõttu 3D prototüüpimist või tootejooniste loomist.

Eesmärk

Saada ülevaade toodete digitaliseerimise olulisusest, 3D mudelite olemusest ja konstrueerimise eri võimalustest; arendada oskust teadmisi praktiliselt rakendada võimaldamaks teha iseseisvaid otsuseid toodete digitaliseerimise vahendite valikuks ja kasutamiseks.

Sisu

3D modelleerimine SolidEdge programmiga. Jooniste koostamine Solid Edge programmiga. Lõikejooniste avamine LightBurn programmiga. Detailide väljalõikamine lasertöötluspingil ja viimistlemine.

Eeldused

Arvuti kasutamise põhioskused.

Õpiväljundid

koostab lihtsa 3D mudeli Solid Edge programmis; loob detailide tööjooniseid SolidEdge programmis; avab detailide lõikejoonised LightBurn keskkonnas;
kasutab loodud jooniseid lõikamiseks ja graveerimiseks lasertöötluspingil.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid (arvutiklass koos Solid Edge ja LightBurn tarkvaraga) ning e-õpikeskkond.

Koolitaja kompetentsus

IKT- alane haridus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 3 aastat.

Maht

52 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Koolitaja

Heiko Kull