HKC0113 - Meedia ja kommunikatsioon tervisedenduses

Sihtgrupp

tervisedenduse valdkonnas töötavad ettevõtjad, sh tervisenõustajad, toitumisnõustajad, treenerid jne

Eesmärk

tutvuda tänapäevaste tervisekommunikatsiooni teooriatega, kommunikatsiooni ja meedia eri meetoditega ning nende rakendamisega tervisedenduses.

Sisu

Meedia ja kommunikatsiooni meetodid, mudelid ja strateegiad. Eetika, meediaoskused. Suhtlemisoskused. Motiveeriv intervjueerimine. Sotsiaalne turundus. Kommunikatsioon tervisedenduses. Rahva tervise kampaaniad, sh sotsiaalmeedia, appid, internet tänapäeval jm tuleviku lahendused.

Eeldused

puuduvad

Õpiväljundid

tunneb meedia ja kommunikatsiooniteooriaid; on teadlik meedia rollist tervisedenduses, tervisega seotud uskumustest ja suundumustest tänapäeva meedias; teab erinevaid tehnilisi lahendusi, mida oskab seostada tervisedendusega, nt digitaalteenused, jututoad, distants/veebipõhine nõustamine, virtuaalreaalsus jne; teab, kuidas kommunikatsiooniteooriaid praktikas rakendada.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppimist toetavad õpperuumid (klassiruum) ja e-õpikeskkond.

Koolitaja kompetentsus

Kommunikatsiooni alane kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 3 aastat.

Maht

40 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Koolitaja