HKC0090 - Sotsiaalmeedia reklaamide kujundamine

Sihtgrupp

Väikeettevõtete, mittetulundusühingute või avaliku sektori töötajad, kes tegelevad asutuse sotsiaalmeedia turundusega, postituste ja reklaamide loomise ning haldamisega Facebooki ja Instagrami keskkondades.

Eesmärk

omandada tehniliselt kvaliteetse sotsiaalmeedia reklaami kujundamiseks vajalikud oskused ja teadmised.

Sisu

Sotsiaalmeedia (Facebook, Instagram) reklaami põhialused; piltide ja reklaamide tehnilised nõuded; tava- ja mobiilivaate erinevused; kujutiste kvaliteedi säilitamine; reklaamide/kujutiste silmapaistvust ja loetavust mõjutavad tegurid; kompositsiooni, värviteooria, värvipsühholoogia ja tüpograafia põhialused ning rakendamine reklaami disainis; veebigraafika põhialused; intellektuaalomand ja autoriõigused; pildipankade kasutamine; reklaami kujundamine ning peamised töövõtted tasuta tarkvara või veebitarkvara programmides (GIMP, Canva); staatiliste ja animeeritud sotsiaalmeedia reklaamide loomine.

Eeldused

Arvuti kasutamise põhioskused, ligipääs isiklikule või ettevõttele kuuluvale sotsiaalmeedia (Facebook ja/või Instagram) kontole või valmisolek vastava konto loomiseks.

Õpiväljundid

loob sobiva tarkvara abil reklaamlahendusi, lähtudes kehtivatest tehnilistest nõuetest ja autorikaitseseadusest;
tunneb silmapaistvust ning loetavust mõjutavaid tegureid ning rakendab kompositsiooni, värviteooria ja tüpograafia põhimõtteid sotsiaalmeedia reklaami kujundamisel;
tunneb veebigraafika põhialuseid ja peamisi töövõtteid.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid ning e-õpikeskkond.

Koolitaja kompetentsus

IKT- alane kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 3 aastat, reklaami või turunduse alane töökogemus.

Maht

52 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Koolitaja

Laura Hein