LTC0106 - Tegelus - või taktiilsete raamatute ja asjade valmistamine

Sihtgrupp

käsitööhuvilised, lasteaia õpetajad, õpetajad, huviringijuhid, lapsevanemad, lastega töötavad spetsialistid.

Eesmärk

saada ülevaade ja kujundada teadmine tegelus- või taktiilsete raamatute koostamisest ja põhioskus valmistamiseks.

Sisu

1. Tegelus-/taktiilne raamat/mäng/eksponaat laste maailmapildi kujundajana - mis on tegelus-/taktiilne vahend ja kellele see on mõeldud? Taktiilsed raamatud maailmas. Raamatu/mängu valmistamise põhimõtted: idee, autoriõigus, tekstid ning raamatusse lisamise, töö planeerimise ja materjalide valiku, turvalisuse, kujundamise, viimistlemise põhimõtted.
2. Idee/teema valik, tekstide koostamine - arutelu teostusidee leidmiseks, aja planeerimine, tekstide koostamise ja planeerimise põhimõtted, ülesannete määratlemine (loeng + arutelu, individuaalne juhendamine). Kavandite visandamine.
3. Teema, lugu ja tegevusprotsessi kavandamine - ideede ja tekstide arutelu + individuaalne juhendamine. Kavandamisprotsess, materjalikasutuse planeerimine. Kavandite arutelu, materjalide valimine, materjalikulu kalkuleerimine, tehnoloogiate valimine, tehnoloogiliste operatsioonide järjekorra määratlemine. Töö teostamine, tekstide lisamine esemele.
4. Raamatu teostamine - viimistlustööd ja tulemuste esitlemine.

Eeldused

Omab õmblemise algteadmisi ja tuleb toime õmblusmasina kasutamisega.

Õpiväljundid

On saanud ülevaate tegelus-/taktiilsete raamatute temaatikast; teab ja tunneb ideede algmaterjali kogumise allikaid; oskab loovalt rakendada käsitööalaseid teadmisi ja tehnoloogilisi oskusi taktiilse eseme valmistamiseks; on omandanud tegelusraamatu valmistamise põhioskused.

Õpikeskkond

Käsitöö õppetöökoda, vajalik spetsiaalselt kohandatud töölauad, vajalikud lisatöövahendid ja õmblusmasinad.

Koolitaja kompetentsus

Joonistamise, joonestamise ja tööõpetuse õpetaja, on oma valdkonna tippspetsialist, omab kõrgharidust ja õpetamise kogemust.

Maht

52 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Tiia Artla