LTC0122 - Väikelaste võimlemine lasteaias ja -hoius

Sihtgrupp

Liikumisõpetaja; väikelaste võimlemisega tegelevad eriala spetsialistid või huviringidejuhid, kes näevad algõpetuse teadmiste täiendamises erialast arenguvõimalust; füsioterapeudid, kes tegelevad lastega.

Eesmärk

saada ülevaade väikelaste (1,5 - 6 eluaastat) võimlemine lasteaias ja -hoius erinevatest lähtekohadest ning harjutusvarast, õppida analüüsima juhendajana oma tegevust ja tunni läbiviimist.

Sisu

Lasteaia või päevahoiu võimlemise alused. Eesmärgisttaud võimlemine tulemusel füüsiliselt arenenud laps. Selles lähtuv tulemuslik tunniplaan ja ealised iseärasused võimlemisetunnis.
Koolitusel läbitavad teemad: funktsionaalsusest lähtuv harjutusvara; baasharjutused erinevas vanuserühmas; võimlemistunni planeerimine; laste jooga muinasjutud ja harjutusvara. Osalejad saavad praktiise kogemuse läbides erivate vahendite harjutusvara.

Eeldused

Õpiväljundid

teab võimelmise ja praktilise tunni algtõdesid, oskab juhendada mängulisi tegevusi ning planeerida harjutusvara.

Õpikeskkond

Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, praktilise tegevuse läbiviimiseks.

Koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Reet Post