HTC0059 - Lapse eesti keele kui teise keele arengu tasemed

Sihtgrupp

koolieelsete haridusasutuste töötajad

Eesmärk

saada ülevaade esimese ja teise keele omandamise põhilistest erinevustest, lapse teise keele arengu perioodidest ja osata määrata lapse teise keele oskamise taset.

Sisu

Lapse keeleline areng. Esimese ja teise keele omandamise põhierinevused, eesti keele sõnavara ja grammatika keerukamad osad. Teise keele omandamise perioodid, lapse keeleoskuse taseme hindamine, õpetaja tööriistad.

Eeldused

Huvi lapse arengu vastu

Õpiväljundid

on saanud ülevaate esimese ja teise keele omandamise põhilistest erinevustest, lapse teise keele arengu perioodidest ja määrab lapse teise keele oskamise taset.

Õpikeskkond

Kaasaja nõuetele vastav koolitusruum või veebikeskkond Zoom

Koolitaja kompetentsus

Reili Argus on oma teadustöös keskendunud eesti keele omandamisele, ta kaitsnud 2008. a doktoriväitekirja teemal "Eesti muutemorfoloogia omandamine", publitseerinud hulga lastekeeleteemalisi artikleid, osalenud eesti keele omandamist uurivates teadus- ja arendusprojektides.

Maht

2 akadeemilist tundi

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel; elina.tahvel@tlu.ee

Koolitaja

Reili Argus, PhD