LTC0428 - Kunstipõhine peretöö paaridega

Sihtgrupp

Kunstiteraapiate õppekava lõpetanud kes soovivad saada teadmised ja oskused kunstipõhise peretöö rakendamiseks lastega peredega.

Eesmärk

omandada teadmised, oskused ja omakogemus kunstipõhise paaritöö rakendamiseks.

Sisu

Ülevaade paaritöö olemusest, põhimõtetest, piirangutest ja väljakutsetest. Paaritöö põhimõtete seostamine kunstipõhiste meetodite, tehnikate ja harjutustega.

Eeldused

Kunstiteraapiate õppekava lõpetanu. Huvi kunstipõhise peretöö meetodi, tehnikate ja harjutuste vastu; valmisolek õppida omakogemuse kaudu rühmas; valmisolek ja võimalused sooritada iseseisvat tööd paaridega.

Õpiväljundid

On teadlik süsteemsele lähenemisele põhineva paaritöö olemusest; seostab süsteemse paaritöö põhimõtted kunstipõhise peretöö meetodite, tehnikate ja harjutustega; oskab paaride vajadustest lähtuvaid kunstipõhise peretöö meetodeid, tehnikaid ja harjutusi; omandanud omakogemuse abil teadmised ja oskused kunstipõhise paaritöö rakendamiseks; analüüsib iseenda tugevusi ja väljakutseid kunstipõhise paaritöö rakendajana.

Õpikeskkond

Õppeks vajaliku sisustusega ruum.

Koolitaja kompetentsus

pereteraapia koolitajad

Maht

78 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja