DTC0161 - Digiõppematerjalide loomine kutseõppes

Sihtgrupp

kutseõpetajad ja kutsekoolide üldmoodulite õpetajad

Eesmärk

praktiliste töövõtete omandamine kvaliteetsete digitaalsete õppematerjalide koostamiseks, hindamiseks, kohandamiseks ja jagamiseks Sisuloome ja E-koolikoti abil

Sisu

Digiõppevara liigid, loomise meetodid ja vahendid. Digiõppevara kvaliteedinõuded ja nende järgimine õppevara loomisel ja hindamisel. Digiõppevara loomine H5P ja Sisuloome abil ja jagamine E-koolikoti kaudu, metaandmed. Digitaalsete õpiampsude loomine ja kohandamine kutsehariduse õppijatele.

Eeldused

oskus kasutada IKT vahendeid tavakasutaja tasemel. Ei eeldata varasemat digitaalse õppevara loomise kogemust. Õpetaja digipädevuse baastase DigCompEdu raamistiku teisel tasemel (õppevara loomise osas), vt digipadevus.ee -> Õpetaja digipädevus

Õpiväljundid

selgitab digitaalse õppematerjali loomise põhimõtteid ja kvaliteedinõudeid; kasutab eri tüüpi digitaalset õppevara oma õppetöös; koostab ja kohandab eri tüüpi digitaalseid õppematerjale (harjutused, enesetestid, interaktiivsed videod ja esitlused jt); kohandab digitaalset õppematerjali kutsehariduse õpilaste vajadustele vastavalt; kasutab Sisuloome keskkonda õppematerjalide loomisel; kasutab E-koolikoti keskkonda õppematerjalide jagamiseks.

Õpikeskkond

Kontaktõpe veebikeskkondades, Zoom, Moodle, Sisuloome, E-koolikott

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee, 6409428

Koolitaja

Mart Laanpere, Annika Volt, Pirje Meri, Kristiina Vaikmets