FKC0316 - AVM digiefektid, värvimine DaVinci Resolve Fusion ja Color baasil

Sihtgrupp

täiendamist vajavate AV eriala oskustega või sotsiaalmeedia sisu loomisest huvitatud algse montaažioskusega AV valdkonna inimesed

Eesmärk

Saavutada üldine oskus kasutada programmi DaVinci Resolve, keskendudes Fusioni ja Colori funktsioonidele. Tunda ja lahendada peamisi AVM digiefekti ülesandeid. Omandada oskusi filmi ja video värvide määramises.

Sisu

DaVinci Resolve Fusion lehe üldine tutvustus. Tiitrite ja graafika animeerimine. Eri piltide kombineerimine. Objektide eemaldamine või lisamine liikuvale pildile ja nende animeerimine, eri pildifiltrite tundmine, video- või filmipildi disain. Töö arvutigraafikaga. Koostöö 3D animatsiooni väljundiga. Rohelise või sinise tausta asendamine. Töö visuaalsete osakestega (particles). DaVinci Resolve Color lehe üldine tutvustus. Filmi ja video värvidisainimise alused

Eeldused

Arvuti kasutusoskus keskmisel tasemel. Vajalik algtaseme kogemus mõne montaažiprogrammiga. Tuleb esitada motivatsioonikiri

Õpiväljundid

Kasutab Fusion ja Color lehte. Tunneb ja lahendab peamisi digiefekti gruppe. Ühtlustab ja disainib filmi ja video värve.

Koolitaja kompetentsus

eriala ekspert, praktik ja koolitaja, multimeedia spetsialist,

Maht

80 akadeemilist tundi

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Koolitaja