DTC0157 - Digitaalne õpiamps: Sisuloome keskkonna kasutamine

Sihtgrupp

üldhariduskoolide I-IV kooliastme õpetajad ja tugispetsialistid

Eesmärk

teada, mida saab luua Sisuloome keskkonnas ja osata neid võimalusi kasutada digitaalsete ülesannete loomiseks.

Sisu

Sisuloome keskkonda sisenemine. Ülesannete eri tüübid Sisuloome keskkonnas. Võimalused ülesannete jagamiseks ja kasutamiseks.

Eeldused

õpetajana või tugispetsialistina töötamine; arvutikasutamise oskus

Õpiväljundid

kasutab Sisuloome keskkonda ja tunneb võimalusi, kuidas neid õppetöös rakendada.

Õpikeskkond

kontaktõpe veebikeskkondades Zoom ja Sisuloome.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, valdkonna ekspert, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

2 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Kristiina Vaikmets