DTC0174 - Tunnetus ja emotsioon digitaalses meedias

Sihtgrupp

interaction designers, UX researchers, digital services and products designers

Eesmärk

Omandada sissejuhatavad algteadmised inimese tunnetuslikest ja emotsionaalsetest protsessidest. Ülesannete kaudu saada võimalus neid teadmisi rakendada: analüüsida ja vormida meedia ja digitaalsete mängude poolt pakutavaid multimodaalseid kogemusi.

Sisu

Ruumiline tunnetus. Semantiline tunnetus. Mälu. Emotsiooniteooriad. Põhiemotsioonid, komplekssed emotsioonid, valu. Emotsionaalsete protsesside neurofüsioloogilised alused. Emotsioonide esilekutsumine. Sotsiaalne käitumine, kaastunne ja empaatia. Emotsioon ja taju - tunnetuslikud mõjutused.

Eeldused

soovituslik on töökogemus disaini ja uurimisvaldkonnas

Õpiväljundid

tunneb tunnetuse ja emotsioonide põhiprintsiipe; kasutab neid teadmisi juba loodud HCI rakenduste analüüsimiseks ja uute rakenduste, sealhulgas digitaalsete mängude loomisel.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, töökogemus valdkonnas, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

104 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee, 6409428

Koolitaja

PhD Mati Mõttus