DTC0154 - Digitaalne õpiamps: Genially keskkond

Sihtgrupp

üldhariduskoolide I-IV kooliastme õpetajad ja tugispetsialistid

Eesmärk

osata kasutada Genially keskkonna võimalusi infograafika, esitluste ja ülesannete loomiseks.

Sisu

Genially keskkond: infograafika, esitluste ja ülesannete loomine. Õpilase võimalused Geniallys.

Eeldused

õpetajana või tugispetsialistina töötamine; arvutikasutamise oskus.

Õpiväljundid

kasutab Genially keskkonda ja tunneb võimalusi, kuidas neid õppetöös rakendada.

Õpikeskkond

kontaktõpe veebikeskkondades Zoom ja Genially.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, valdkonna ekspert, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

2 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Kristiina Vaikmets