LTC0318 - Must Triaad isiksuses: psühhopaatia, makjavellism, nartsissism

Sihtgrupp

Ennast psühholoogia vallas täiendada soovivad ning isiksuse psühholoogia vastu sügavamat huvi tundvad inimesed.

Eesmärk

saada ülevaade isiksuse Musta Triaadi põhilistest omadustest ja väljendustest ning analüüsida nendega seotud käitumismustreid.

Sisu

Psühhopaatia, makjavellilikkuse ja nartsissismi omadused. Musta Triaadi väljendused emotsioonide regulatsioonis, lähisuhetes ja käitumismustrites. Must Triaad, antisotsiaalne käitumine ja võistluslikkusele orienteeritud kultuur.

Eeldused

Huvi psühholoogia vastu.

Õpiväljundid

teab isiksuse Musta Triaadi omadusi ja tunnuseid ning oskab tähele panna nende ilmnemist käitumises.

Õpikeskkond

Veebikeskkond Zoom. Ligipääsuks vajalik link saadetakse registreerinud osalejatele päev enne veebiseminari toimumist. Seminaril osalemiseks vajalik arvuti ja internetiühendus.

Koolitaja kompetentsus

PhD psühholoogias, töötanud üle 30 aasta Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis, valdab isiksusepsühholoogia, suhtlemispsühholoogia ja psühhomeetria valdkonda teoreetilisel ja rakenduslikul tasemel.

Maht

4 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, e-post: katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Aleksander Pulver