LTC0415 - Orienteerumismängud koolis ja lasteaias

Sihtgrupp

kehalise kasvatuse õpetajad, liikumisõpetajad, rühmaõpetajad, klassi- ja aineõpetajad, liikumishuviringide juhendajad, lastetreeninguid läbiviivad treenerid.

Eesmärk

saada mänguliste tegevuste abil ülevaade orienteerumisest

Sisu

Ülevaade orienteerumise algteadmistest. Praktilised ja lihtsad orienteerumismängud liikumistunnis. Näpunäiteid ja ideid, mida saab kasutada orienteerumisvarustuse ja orienteerumiskaardi asemel. Nutiseadmete kasutamise võimalused orienteerumisest lähtuvalt. Actionbound ja GPS kunst. “Go4orienteering” võimalused.

Eeldused

teemast huvitatud ja kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

teab orienteerumise algtõdesid; kasutab tunnis orienteerumismänge ruumis, linnamaastikul ja maastikul; rakendab nutiseadmeid erinevate mängude loomiseks.

Õpikeskkond

Suur saal, mis toetab praktilist tegevust.

Koolitaja kompetentsus

Raili Rooba Tapa Gümnaasium haridustehnoloog/ Rakvere OK orienteerumistreener
Inga Siegert Vastseliina Spordiklubi/ OK Võru orienteerumistreener
Vallo Vaher Tartu Katoliku Hariduskeskuse õppejuht/kehalise õpetaja/Tartu Katoliku Spordiklubi orienteerumise treener.
Piret Niglas Kohtla-Nõmme Kooli liikumisõpetaja, V kategooria orienteerumistreener, Ida-Virumaa kehalise kasvatuse õpetajate ainesektsiooni juht.
Mait Tõnisson Tallinna Orienteerumisneljapäevakute peakorraldaja, Eesti Orienteerumisliidu Liikumisharrastuse projektijuht, Vabakutseline orienteerumise arendaja

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 175,1 katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Raili Rooba, Inga Siegert, Vallo Vaher , Piret Niglas, Mait Tõnisson