LTC0364 - Täiskasvanute ujumise algõpetus

Sihtgrupp

liikumisõpetajad, liikumishuviringide juhendajad, kehalise kasvatuse õpetajad, ujumistreenerid (abitreener EKR 3 ja nooremtreener EKR 4)

Eesmärk

saada ülevaade täiskasvanute ujumise algõpetuse ja ujumisviiside teoreetilistest põhialustest koos harjutusvaraga.

Sisu

Täiskasvanute ujumise algõpetuse põhialuste (veega kohanemine, sukeldumine, vee peal hõljumine, vee peal libisemine ja vees edasi liikumine) teooria koos harjutusvaraga. Ujumisviiside (selili- ja kõhulikrool, rinnuli- ja liblikujumine) tehnika õpetamise põhialuste (jalgadetöö, kätetöö, koostöö, stardid, pöörded ja lõpetamised) teooria koos harjutusvaraga.

Eeldused

kuulumine sihtrühma, igapäevane töö täiskasvanute õpetamis/juhendamisega

Õpiväljundid

teab täiskasvanute ujumise algõpetuse (veega kohanemine, sukeldumine, vee peal hõljumine, vee peal libisemine ja vees edasi liikumine) ja ujumisviiside (selili- ja kõhulikrool, rinnuli- ja liblikujumine) tehnika õpetamise (jalgadetöö, kätetöö, koostöö, stardid, pöörded ja lõpetamised) põhialuste teooriat koos harjutusvaraga.

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline ruum loengu läbiviimiseks. Harjutusvara omandamiseks vajalik basseini kasutamine.

Koolitaja kompetentsus

Triin Rääsk on EKR 5 kutsega ujumistreener, ujumistreenerina alustas 2007, kõrgem spordialane haridus TÜ 2016 (filosoofiadoktor liikumis- ja sporditeaduste alal), 2019. aastast füsioloogia lektor Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudis.

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Triin Rääsk