LTC0509 - Lugu liigutuse taga - liikumistegevused, mängud ja harjutusvara liikumistundidesse

Sihtgrupp

Lasteaiaõpetajad, liikumisõpetajad, liikumishuviringide juhendajad, kehalise kasvatuse õpetajad

Eesmärk

täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara laste liikumistegevuseks loovülesandeid kasutades, mis toetab uuenenud liikumisõpetuse ainekava

Sisu

Lugu liigutuse taga: seiklus voldikmatiga. Pall kutsub veerema: mäng, loovus ja osavus läbi ümarvormi. Padi palub tatsule: loovliikumine ja sport padjaga. Liigutuse loomine koos lastega. Keha ja meele tasakaal: tähelepanuharjutused, kehatunnetus. Eakohane liikumismaterjal: metoodika, mängud, harjutusvara. Liigutuste leidmine lähtuvalt tunni ülesehitusest. Muusikate valik ja kasutamine loovülesannete juures. Mitmesuguste vahendite loov kasutamine liikumistegevuses. Loovtants ja loovliikumine. Aastaring liikumitegevuses. Eri ainekavade lõimimine liikumistegevuse materjaliga.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

Tunneb harjutusvara, mänge ja loovülesandeid, millega rikastada liikumistegevust; lõimib eri ainevaldkondi liikumitegevuse teemadega. Kasutab erimevaid vahendeid loovalt, mänguliselt ja mitmekülgselt.

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline, praktiliseks tegevust toetav.

Koolitaja kompetentsus

Kärt Tõnisson on lõpetanud Tallinna Ülikooli koreograafia eriala ning koosloome laste ja noortega on kestnud juba ligi 20 aastat. Kärt juhendab tantsu - ja liikumistunde Püha Johannese Koolis, Rocca al Mare Kooli Veskimöldre lasteaias ning Emili Koolis. Kärt on osalenud mitmetes kodumaistes ja rahvusvahelistes tantsuprojektides ning täiendanud ennast kaasaegse tantsu- ja liikumistöötubades nii Eestis kui ka välismaal. Kärt kuulub loomingulisse kooslusesse Zuga Ühendatud Tantsijad, kes on loonud mitmeid tunnustusi pälvinud tantsulavastusi noorele publikule. 2021. aastal tunnustati Zuga pikaajalist tööd Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühenduse poolt välja antava Hea Teatri Auhinnaga.
Jarmo Karing on lõpetanud Tallinna Ülikooli koreograafia eriala, lisaks Tartu Ülikooli Kultuurikorralduse eriala magistratuuri. Jarmo on tegelenud laste ja noortega üle 20 aasta, olles Haapsalu tantsustuudio T-stuudio looja ja õpetaja. Jarmo on osalenud erinevates tantsuprojekti

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Koolitaja

Kärt Tõnisson, Jarmo Karing

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
09.05.2024 Lugu liigutuse taga - liikumistegevused, mängud ja harjutusvara liikumistundidesse Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25