FKC0294 - Vabastav liikumine helimaastikes

Sihtgrupp

muusika ja liikumisega seotud loovtegevustest huvitatud ja loovtegevusi oma ametialases töös kasutavad spetsialistid (vaimse tervise valdkond, sotsiaal-, haridus- ja noorsootöövaldkond jne).

Eesmärk

Praktiseerida heaolu ja loovat eneseväljendust pakkuvaid tegevusi; saada kogemus loovtegevuste kaudu heaolu ja vaimse tervise toetamisest, osata vastavaid tegevusi juhendada.

Sisu

Loovate muusikaga ja liikumisega seotud tegevuste (vabastav liikumine, vabade helimaastike loomine, liikumise ja heli loov ühendamine) praktikumid. Keha tunnetuse arendamine liikumise ja praktiliste harjutuste sidumisel igapäevaste tegevustega. Vabade helimaastike kogemine, loomine ja kasutamine toetavate tegevuste keskkonnana ja eri loovtegevuste osana, vabaimprovisatsioon, visualiseerimine ja liikumiskunstid muusikalises vormistuses. Loovat ja teraapilist eneseväljendust pakkuv liikumise ja heliga erinevate sõnumite vormistamine.

Eeldused

huvi erinevate loovtegevuste praktiseerimiseks

Õpiväljundid

Teab vaimse tervise ja heaolu toetamise võimalustest loovtegevustega, kitsamalt vabastav liikumine, vabade helimaastike kogemine ja loomine, liikumise ja heli loov ühendamine;
kasutab omandatud teadmisi ja oskusi praktilistes tegevustes ja iseseisvates toetavates loovtegevustes.

Koolitaja kompetentsus

Juhendajad on valdkonna tunnustatud eksperdid ja praktikud.

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Koolitaja

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
18.04.2024 - 05.06.2024 Vabastav liikumine helimaastikes Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool, BFM