LTC0130 - Võrkpallitreeneri IV taseme erialane ettevalmistus

Sihtgrupp

Treenerid ja juhendajad, kellel ei ole kehakultuurialast eriharidust ja kes on läbinud abitreeneri (EKR tase 3) võrkpallitreeneri koolituse ja/või omavad abitreeneri kutsekvalifikatsiooni võrkpallis

Eesmärk

õppida arendama võrkpallurite kehalist võimekust, tehnikaalaseid oskusi ja võistkondlikku mängutaktikat; kujundada võistkondlikku kaitse ja ründetegevuse teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi.

Sisu

Võrkpalluri kehaliste võimete arendamine hooaja lõikes. Võistkondlik kaitse- ja ründemäng. Rünnakukombinatsioonid ja võistkondlik taktika. Mängijate psühholoogiline ettevalmistus ja võistkonna juhtimine treeningprotsessis ja võistlustel.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

oskab planeerida ja läbi viia kogu treeningtunni; oskab planeerida ja jaotada koormusi hooaja lõikes; orienteerub võistkondlikus ründe ja kaitsemängu tehnikas ja taktikas.

Õpikeskkond

sportmängude saal

Koolitaja kompetentsus

Koolitajateks võivad olla 5,6 ja 7 EKR kutsetasemega võrkpallitreenerid, või teised oma valdkonna spetsialistid, soovitavalt magistri- või doktorikraadiga.

Maht

104 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Raini Stamm, raini.stamm@tlu.ee

Koolitaja

Raini Stamm