HTC0124 - Eesti keele ortograafia

Sihtgrupp

eesti keel huvilised

Eesmärk

värskendada õigekirjateadmisi

Sisu

Kust saada keelenõu? Kas kirjutada suure või väikese algustähega? Kuidas käänata nimesid? Kuidas kirjutada põhi- ja järgarve ning lühendeid?

Eeldused

Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Õpiväljundid

Koolitusel osalenu on kursis eesti õigekirja viimaste reeglimuutustega.

Õpikeskkond

Koolitust saab läbi viia nii veebis kui ka loenguruumis.

Koolitaja kompetentsus

Doktorikraad ja täiskasvanute koolituskogemus.

Maht

3 akadeemilist tundi

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Koolitaja