HKC0079 - Juhtimine ja eestvedamine tervisedenduses

Sihtgrupp

Asutustes ja omavalitsustes sotsiaaltööga kokkupuutuvad isikud. Turvalisusega seotud isikud. Tervisevaldkonnaga seotud isikud.

Eesmärk

kujundada teadmised ja oskused tervisedenduse valdkonna tööprotsesside tõhustamiseks, sh projektide koostamiseks, juhtimiseks ja elluviimiseks

Sisu

Tulemuslik juhtimine (teooria ja praktika), sealhulgas: meeskonnatöö, läbirääkimine, motiveerimine, konflikti lahendamine, otsustusprotsess, huvigruppide kaasamine, võrgustikutöö, ennetus ja probleemi lahendamine.
Juhtimine ja organisatsiooni strateegiad.
Sektorite vaheline efektiivne koostöö.
Väljakutsed tervises ja tervisedenduses.
Tulemusliku inim- ja finantsressursside juhtimise printsiibid ja kaasamismeetodid

Eeldused

kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

- tunneb juhtimise, sh strateegilise juhtimise ja organisatsiooni strateegiate teooriaid
- mõistab töö spetsiifikat erinevates gruppides
- oskab töötada elanikkonna eri gruppidega
- tunneb tervisedenduse valdkonna peamisi lähenemisviise

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid ning e-õpikeskkond

Koolitaja kompetentsus

Kõrgharidus avaliku sektori või organistasioonikäitumise valdkonnas; juhtimisalane töökogemus vähemalt viis aastat; täiskasvanute koolitamaise kogemus vähemalt 3 aastat.

Maht

130 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Koolitaja