LTC0505 - Savitöö rakendamine laste ja täiskasvanute ärevuse sümptomite leevendamiseks ja nendega toimetulekuks

Sihtgrupp

Õpetajad, eripedagoogid, nõustajad, psühholoogid, kes on huvitatud savitöö rakendamisest lastega ja täiskasvanutega.

Eesmärk

õppida tundma savitööd kui kunstiterapeutilist vahendit laste ja täiskasvanute ärevuse sümptomite leevendamiseks ja nendega toimetulekuks.

Sisu

Ülevaade savitöö rakendamise üldistest põhimõtetest ja võimalustest. Ärevuse määratlus ja sümptomid. Ärevuse mõju ajutegevusele ja kehatalitlusele. Savitöö võimalused ja eelised ärevuse sümptomite leevendamiseks ja nendega toimetulekuks. Omakogemusele põhinevad teadmised ja oskused savitöö harjutuste eesmärgipäraseks rakendamiseks ärevuse sümptomite leevendamiseks

Eeldused

Bakalureuse kraad. Töötamise kogemus eripedagoogina, õpetajana, psühholoogina või nõustajana. Valmidus teoreetiliselt ja praktiliselt uurida, millised on savitöö rakendamise võimalused laste ja täiskasvanute ärevuse sümptomite leevendamiseks.

Õpiväljundid

Teab savitöö rakendamise üldisi põhimõtteid ja eri viise; kasutab eesmärgipäraselt savitöö harjutusi laste ja täiskasvanute ärevuse sümptomite leevendamiseks; mõtestab savitöö kui meetodi ja savitöö harjutuste kasutegureid ärevuse sümptomite leevendamiseks ja nendega toimetulekuks.

Õpikeskkond

20-kohaline õppeks vajalike savitöö vahendite ja esitlustehnikaga varustatud ruum, mis sobib ka rühmatööks

Koolitaja kompetentsus

Loovterapeut, kunstiterapeut

Maht

78 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, kadri.herde@tlu.ee, 6409402

Koolitaja