AYC0387 - Kuidas edastada keerulisi sõnumeid?

Sihtgrupp

organisatsiooni eri tasandi juhid: tippjuhid, personalijuhid, meeskonnajuhid, arendusjuhid, tööd alustavad juhid (juhtide järelkasv organisatsioonis)

Eesmärk

saada ülevaade, milline on juhi roll organisatsiooni suhtluskultuuri loomisel ja kuidas läbi viia keerulisi vestlusi, sh kuidas edastada koondamisteateid.

Sisu

Kuidas juht saab võtta vastutuse töötaja arengu toetajana ka keeruliste sõnumite edastamisel. Viimaste teadusuuringute tulemused: milline on juhi roll töötaja enesehinnangu kujundamisel. Töötajate vajadus väärtustamise, usalduse ja kuuluvustunde järele. Kommunikatsiooni puudulikkus. Vaikse eemalduja sündroom. Töötame strateegiaga, kuidas juhid saaksid end toetada emotsionaalselt keerulises ja kurnavas tööolukorras, nt koondamisteadete edastajana.

Eeldused

organisatsiooni eri tasandi juhi rollis olemine või töötajad, kes alustavad juhina

Õpiväljundid

oskab välja töötada lahendusi sõnumi saaja vaatepunktist, kuidas läbi viia keerulisi vestlusi, sealhulgas kuidas edastada koondamisteateid.

Koolitaja kompetentsus

Katrin Aava, PhD; Tallinna Ülikooli pikaaegne kommunikatsioonieriala dotsent, mitmete raamatute autor, koolitaja, superviisor, töönõustaja, õppejõudude arendamise ekspert, kes viib läbi arendus- ja tegevusuuringuid organisatsioonide töökultuuri arendamiseks

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

koolitus- ja konverentsikeskus, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee

Koolitaja

Katrin Aava, PhD, TLÜ pikaaegne kommunikatsioonieriala dotsent, koolitaja, superviisor, töönõustaja, õppejõudude arendamise ekspert, arendus- ja tegevusuuringute ning organisatsiooni töökulutuuri uuringute läbiviija