DTC0110 - Kodanikuteaduse ühisandmete jagamise õpistsenaariumite loomine koolis

Sihtgrupp

õpetajad: mitme aine õpetajad, klassiõpetajad, loodusainete õpetajad

Eesmärk

arendada didaktilisi ja tehnoloogilisi kompetentse lokatiivsete kodanikuteaduse radade loomiseks tarkvaradega Avastusrada.ee, rada2.smartzoos.eu ja goosechase.com/edu; saada aru ühistest andmejagamise põhimõtetest.

Sisu

Didaktiliste ja tehnoloogiliste kompetentside arendamine lokatiivsete kodanikuteaduse radade loomiseks tarkvaradega Avastusrada.ee, rada2.smartzoos.eu, goosechase.com/edu. Arusaamine ühistest andmejagamise põhimõtetest. Vastastikune koosõppimine, parimate õpitegevuste praktikate ja õppematerjalide jagamise, andmejagamise, vahendijagamise praktikate kujundamine koolidevaheliseks koostööks.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

teab õpistsenaariumite digitaalse vormistamise põhimõtteid ja loob andmejagamisega kodanikuteaduse õpistsenaariume eri tarkvaradega.

Õpikeskkond

õpe toimub koostööd, avatud suhtlemist ja reflekteerimist toetavas auditooriumis, kus on olemas ka vajalikud esitlustehnika vahendid ja ettevalmistatud e-õpikeskkond. Osalejad täidavad ülesandeid e-keskkondades: http://kodanikuteadus.wordpress.com; Avastusrada.ee, rada2.smartzoos.eu; goosechase.com/edu

Koolitaja kompetentsus

doktorikraad

Maht

52 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Kai Pata