LTC0293 - Treener - sportlane suhe: kas tuleb loomulikult või vajab panustamist?

Sihtgrupp

eri spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetajad

Eesmärk

laiendada teadmisi treenitavatega toimiva suhte loomisest ja hoidmisest, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast motiveerituna ja jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

Treener - sportlane suhte olemus ja väärtus. Suhte võimalused ja mõjud sportlasele ja treenerile. Praktilised viisid suhte loomiseks ja hoidmiseks. Keeruliste olukordadega toimetulek sportlasega suhtes

Eeldused

eelnev tööalane kogemus treenitavatega

Õpiväljundid

teab ja oskab analüüsida treener-sportlase suhte olemust, olulisust ja mõjusid; teab, milliste praktiliste viisidega saab sportlasega suhet luua ja seda toimivana hoida; analüüsib keeruliste olukordade potentsiaalset mõju suhetele ja teab põhilisi printsiipe selliste olukordade lahendamiseks viisil, mis aitab häid suhteid säilitada või tugevdada.

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline õpperuum, mis toetab rühmatööde läbiviimist.

Koolitaja kompetentsus

Kristel Kiens (MSc sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MSc psühholoogias ja sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid töötavad igapäevaselt spordipsühholoogia praktikutena sportlaste, treenerite ja lastevanematega ning on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. On kogenud nii treenerina kui ka sportlasena saavusspordis.

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Koolitaja

Snezana Stoljarova, Kristel Kiens