LTC0225 - Treeneri võimalus ja oskus lapse või noore seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks

Sihtgrupp

Liikumisõpetajad ja lasteaia kasvatajad; kehalise kasvatuse õpetajad; laste, noorte ja noorsportlaste spordialade treenerid, instruktorid.

Eesmärk

saada teada, kuidas laste ja noorsportlaste seksuaalse väärkohtlemise juhtumeid ennetada, ära tunda ning asjatundlikult reageerida, väärkohtlemise riski- ja kaitsetegurid noorsportlaste, treenerite, klubide jms seoses.

Sisu

33% 16-19-aastastest lastest on kogenud elu jooksul mõnd seksuaalse väärkohtlemise vormi (Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring (2015)), sh ka spordis. Enamik neist lastest on kellegi, keda nad usaldavad, ohvrid. Umbes kolmandik väärkoheldud lastest ei räägi sellest mitte kunagi kellelegi. Väärkohtlemist saab aga ennetada. Kuigi spordi kaudu kujundavad lapsed ja noored tervislikke eluviise ning õpivad eluks olulisi oskusi, esineb paraku ka spordi harrastamisel seksuaalset väärkohtlemist. Väärkohtlemise riskiteguriteks spordis on näiteks sagedasem füüsiline kontakt, füüsilise valu ja vigastuste kõrgem taluvus, autoriteetsed liidrid ning ebavõrdsed võimusuhted sportlaste ning treenerite vahel, sobimatut seksuaalkäitumist ning soopõhist diskrimineerimist võidaks aktsepteerida jne.

Eeldused

Huvi lapse arengu vastu. Valmisolek sportivat last/noort igakülgselt toetada ja arendada.

Õpiväljundid

teab lapse seksuaalse väärkohtlemise riski- ja kaitsetegureid, oskab väärkohtlemist ära tunda ning asjatundlikult reageerida. Omab esmaseid oskuseid väärkohtlemise ennetamiseks spordikeskkonnas.

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööd

Koolitaja kompetentsus

omab erialast kõrgharidust, teoreetilist ja praktilist ettevalmistust teemavaldkonna praktikuna.

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, tel 639 1751

Koolitaja

Brit Tammiste, Anna Frank-Viron, Elina Kivinukk