FKC0074 - Hääleseade algõpetus

Sihtgrupp

lauluhuvilised

Eesmärk

arendada loomingulist väljendusoskust laulmise kaudu, saada võimalus saavutada muusikaline eneseteostus, oskus oma häält kasutada

Sisu

Musitseerimine individuaalse lähenemise kaudu vastavalt vajadusele ja tasemele (algaja/ edasijõudnu). Hääleseade ja hääle teraapia. Laulude õppimine ja vokaaltehnika arendamine.

Eeldused

Huvi laulmise vastu, eelteadmised pole vajalikud.

Õpiväljundid

koolituse lõpuks on õppija täitnud õpetajaga püstitatud individuaalsed eesmärgid, mis sõltuvad tema oskustest ja teadmistest õppima asumise alguses

Õpikeskkond

Klaveriga ruum

Koolitaja kompetentsus

akadeemiline erialane ettevalmistus

Maht

28 akadeemilist tundi

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199908, tiiu.maar@tlu.ee

Koolitaja

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
29.01.2024 - 13.05.2024 Hääleseade algõpetus Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn