FKC0290 - Videograafia algtase

Sihtgrupp

videograafiast huvitatud inimesed, kes soovivad saada algteadmisi video ja lühifilmi tegemisest.

Eesmärk

omandada baasteadmised lühifilmi tegemisest ja audiovisuaalsest loojutustusest, omandada teadmised videomontaažist.

Sisu

Liikuva pildi nägemine ja jäädvustamine. Kompositsiooni, valguse ja optikaga praktiseerimine. Lühivideo loomise võttei piiratud eelarve ja käepäraste vahenditega. Digitaalse videotöötluse erinevad programmid (peamiselt vabavaralised) lühifilmi monteerimiseks ja helindamiseks

Eeldused

Huvi videograafia vastu, eelteadmised ega -oskused ei ole vajalikud.

Õpiväljundid

loob lühifilmi mobiiltelefoni või peegelkaameraga.

Koolitaja kompetentsus

Erialase kõrgharidusega valdkonna spetsialist.

Maht

52 akadeemilist tundi

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Koolitaja