LTC0270 - Jooga tehnikate rakendamine laste liikumistunni või treeningu rikastamiseks

Sihtgrupp

Kehalise kasvatuse õpetajad, liikumisõpetajad, laste/noorte treenerid.

Eesmärk

saada ülevaade jooga tehnikate ja meetodite rakendamisest lastele suunatud liikumistundides ja treeningutes tundide rikastamiseks ning laste arengu toetamiseks.

Sisu

Joogatehnikate erinevused täiskasvanute ja lastele suunatud tundides. Joogatehnikate mõju lapse arengule. Joogatehnikate rakendamine eri vanuserühmades.
Joogatunni ülesehitus ja tunni aluspõhimõtted. Individuaalsed joogaasendid. Paarisjoogaasendid, grupiasendid. Joogatehnikatele tuginevad liikumismängud.
Hingamisharjutused. Keskendumist ja rahunemist soodustavad harjutused.

Eeldused

Eelnev erialane kogemus laste/noorte võimlemise alal.

Õpiväljundid

Osaleja:
- on saanud teada joogatehnikate kasulikkusest lapse kehalise ja vaimse arengu toetajana;
- mõistab joogatunni eesmärke ja põhimõtteid eri vanuserühmas;
- teab joogatunni struktuuri ja oskab vastavalt eesmärgile ning joogapõhimõtetele tundi üles ehitada.
- tunneb ja oskab õpetada individuaalseid joogaasendeid, asendite seeriaid, paarisasendeid ja grupiasendeid, joogatehnikatele tuginevaid liikumismänge;
- tunneb ja oskab kasutada hingamisharjutusi liikumistundides, keskendumis- ja rahunemist soodustavaid harjutusi.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, praktilise tegevuse läbiviimiseks.

Koolitaja kompetentsus

Bakalaureusekraad kasvatusteadustes ja magistrikraad andragoogikas, jooga-alane väljaõpe ja kogemus joogatundide läbiviimisel alates 2014

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev 639 1751 katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Helina Kibari