LTC0131 - Efektiivne koostöö lastevanematega

Sihtgrupp

spordiala treenerid, instruktorid ja kehalise kasvatuse õpetajad

Eesmärk

täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ja hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

Treeneri ja lapsevanema roll ja vastutus; lapsevanema ootused; efektiivne suhtlemine lapsevanemaga; treeneri-lapsevanema koostöö kui ressurss lapse sportimise kogemuse parandamiseks.

Eeldused

huvi teema vastu

Õpiväljundid

Teadmiste pagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.

Õpikeskkond

kuni 30-kohaline seminariruum, milles saab teha ka rühmatööd, olemas vajalik esitlustehnika

Koolitaja kompetentsus

Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale), on andnud konsultatsioone ja juhtinud töötubasid spordipsühholoogia alal, on kogenud treener, olnud saavutussportlane.

Maht

5 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, 639 1751

Koolitaja

Snezana Stoljarova