LTC0199 - Paljajalu murul - eelkooliealise lapse loomuliku liikumise toetamine

Sihtgrupp

liikumisõpetajad; väikelaste võimlemisega tegelevad spetsialistid või huviringijuhid, kes näevad algõpetuse teadmiste täiendamises erialast arenguvõimalust; füsioterapeudid, kes tegelevad lastega

Eesmärk

saada ülevaade väikelaste võimlemise põhilähtekohadest ning harjutusvarast, õppida analüüsima juhendajana oma tegevust ja tunni läbiviimist.

Sisu

Liikumine ja liigutuste kontroll on vaimse arengu alus ja stimulaator. Liigutuste õppimise kaudu õpib laps rohkem oma keha tunnetama ja infot analüüsima. Läbi mängulise harjutusvara, liikumismängude ja kehatunnetusliku praktika pakume loovaid liikumitegevusi, mis toetavad lapse loomulikku arengut - kehahoid, koordinatsioon, kõnni- ja jooksuliikumised, hüpped, füüsiline- ja vaimnetasakaal, koostööoskus, ruumitaju. Koolituse praktilise osa märksõnaks on rõõm – nii lapse kui ka õpetaja loomulik liikumisvajadus ja rõõm liikumisest. “...iga paljajalu murul astutud samm pikendab eluiga ühe minuti võrra!”
Koolitus päev on oma siusult jagatud kaheks osaks. Esimeses osas jagatakse osalejale nii teoreetilisi teadmisi lapse sensomotoorsest arengust kui ka ealistest füsiloloogilistest eripäradest. Koolituse teises osas vormistatakse teoreetiline materjal praktiliseks tööriistakastiks.

Eeldused

Töötamine lastega

Õpiväljundid

Teab võimelmise ja praktilise tunni algtõdesid, oskab juhendada mängulisi tegevusi ning planeerida harjutusvara.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, praktilise tegevuse läbiviimiseks.

Koolitaja kompetentsus

Erialane haridus ja praktiline töökogemus lastega töös.

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Kärt Tõnisson, Kirsti Pedak