HKC0115 - Toodete ja teenuste prototüüpimine/maketeerimine

Sihtgrupp

Väikeettevõtjad

Eesmärk

arendada tootearendusprojektide kontseptsioonlahenduste projekteerimis- ja visualiseerimisoskusi, kasutades reaalseid 3D mudeleid ja objekte; saada abi 3D modelleerimise teadmiste ja oskuste kasutamiseks toodete projekteerimise protsessides; saada ülevaade ideelahenduste optimeerimisest funktsioonis, tehnoloogias ja materjalide kasutustes.

Sisu

Disainmõtlemine - mis on strateegiline disain ja mis roll on prototüüpimisel selles? Ideede visualiseerimise eri meetodid. Sissejuhatus prototüüpimisse – kontseptsioon ja faasid. Prototüübi või maketi loomine vastavalt loodud ideekavandile, selle hindamine.

Eeldused

puuduvad

Õpiväljundid

analüüsib prototüüpimise mõju ja vajalikkust tootearenduse protsessis; eristab prototüüpimise alaliike ning nende erisusi; oskab valida enda ideelahenduse visualiseerimiseks optimaalseima prototüüpimise meetodi ning tehnoloogiad.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid ja töökoda (prototüübi valmimiseks vajalikud vahendid: puidu töötlemiseks vajalikud masinad nt: freespink, nurksaag, peiteldusmasin jne, metalli töötlemiseks vajalikud vahendid nt: ketassaag, puurmasin, keevitusseadmed jne, 3D printer) ning e-õpikeskkond.

Koolitaja kompetentsus

Kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 3 aastat.

Maht

52 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Koolitaja