LTC0425 - Süsteemse peretöö alused

Sihtgrupp

Kunstiteraapiate õppekava lõpetanud, kes soovivad saada teadmised ja oskused kunstipõhise peretöö rakendamiseks lastega peredega; neile, kel tuleb oma töös aitaja rollis kokku puutuda peredega.

Eesmärk

omandada algteadmised perekonna kui süsteemi mõistmiseks ja süsteemse mõtlemise arendamiseks; tutvuda pereteraapia alusteooriate ja põhiliste lähenemistega.

Sisu

Perekonna mõiste. Perekonna kujunemine, arengufaasid ja kriisid eri arengufaasides. Süsteemse lähenemise alusteooriad: M. Bowen, S. Minuchin ja Milano koolkond, nende lähenemised. Perekonna analüüs.

Eeldused

Kunstiteraapiate õppekava lõpetanud; huvi süsteemse pereteraapia ja kunstipõhise peretöö meetodite ja tehnikate vastu; valmisolek õppida omakogemuse kaudu rühmas; valmisolek ja võimalused sooritada iseseisvaid peretöid lastega peredega.

Õpiväljundid

On saanud algteadmised süsteemse lähenemise põhiolemusest, alusteooriatest, põhilistest lähenemistest.

Õpikeskkond

õppetööks vajaliku sisustusega õppeklass

Koolitaja kompetentsus

Eesti Pereteraapia Kooli pereteraapia koolitajad- suprviisorid

Maht

104 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja