DTC0143 - Kasutajakeskne kogemusdisain

Sihtgrupp

Koosloome programmis osaleja

Eesmärk

saada ülevaade kasutajakogemuse ja kasutaja vajadustega arvestamisest tarkvara- ja teenusedisainis.

Sisu

Kasutajakogemus ja kasutaja vajadused eduka tarkvaralahenduse või uudse teenuse loomiseks. Tarkvara või teenuse kasutajate vajadused. Mis on ja mis ei ole kasutajakogemus. Üldised põhimõtted kasutaja vajadustega arvestamiseks ja kasutajakeskse disaini metoodika rakendamiseks.

Eeldused

töötamine EdTech ettevõttes või haridusasutuses tarkvaraarendajana, IT valdkonna vastutava juhina, idufirma omanikuna

Õpiväljundid

Saab aru kasutajakogemuse mõistest. Hindab sihtgrupi vajadusi lihtsamate kasutajakeskse disaini meetoditega.

Õpikeskkond

Tallinna Ülikooli auditoorium

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad interaktsioonidisainiga seotud erialal

Maht

4 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Pirgit Sillaots, pirgit.sillaots@tlu.ee

Koolitaja

Mati Mõttus