LTC0366 - Tantsu- ja liikumisteraapia alused

Sihtgrupp

Spetsialistid, kes on huvitatud tantsu- ja liikumisteraapia tehnikate rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.

Eesmärk

omandada teadmised tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, põhialustest, arengutest, rakendamise põhimõtetest ja võimalustest; saada ülevaade ja praktiline kogemus tantsu- ja liikumisteraapia peamistest meetoditest ja tehnikatest ning nende eesmärgipärase rakendamise võimalustest; saada terapeutilis-loominguline rühmakogemus.

Sisu

Ülevaade tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, peamistest taustateooriatest, rakendamise põhimõtetest ja eesmärkidest. Ülevaate ja praktilise kogemuse peamistest tantsu- ja liikumisteraapia meetoditest ja tehnikatest ning eesmärgistatud rakendamisvõimalustest. Omakogemuse rühmas võimalus osaleda terapeutilis-loomingulises rühmatöös, analüüsida enda kogemust, arengut ja grupiprotsessi.

Eeldused

Kursus on üles ehitatud eeldusena jätkamiseks tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes. Hariduslikuks eelduseks on eelistatult bakalaureusetase. Vajalik on huvi ja valmidus kogemuslikult uurida tantsu ja liikumisteraapia rakendamisvõimalusi ja lugeda inglisekeelset erialakirjandust.

Õpiväljundid

teab tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest ja peamistest taustateooriatest; teab tantsu ja liikumise teraapilise kasutamise olulisemaid põhimõtteid ja võimalusi ning eetilisi nõudeid; teab peamisi tantsu- ja liikumispõhiseid tehnikaid ja nende eesmärgipäraseid rakendamisvõimalusi; on saanud terapeutilis-loomingulise rühmakogemuse, oskab rühmaliikmena analüüsida enda kogemust, arengut ja grupiprotsessi.

Õpikeskkond

Koolitus toimub sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnika ja -vahenditega.

Koolitaja kompetentsus

Koolitusele kaasatavad õppejõud on tantsu- ja liikumis- ning loovterapeudid ja töötavad erinevates valdkondases (haridus, tervishoid, sotsiaalhoolekanne, rehabilitatsioon) ja/või omavad loovterapeut tase 7 kutsetunnistust.

Maht

416 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja

MOODULID

Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad

Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I

Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II

Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus I

Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus II